1 / 5

کتابخانه الکترونیکی

در این بخش سعی شده ، اثار معتبر علمی در حوزه های گوناگون دین شناسی به علاقه مندان ارائه گردد.


کارگاه آموزشی

متن خوانی ، تحلیل فیلم ، کلاس های آموزشی و اردو علمی


با توجه به اهمیت امر پژوهش و اموزش در این مجموعه سعی خواهد شد موضوعات فلسفی و عرفانی حول محور متون معتبر اندیشمندان دینی مورد مطالعه و تامل جمعی قرار گیرد.


در این راستا سعی خواهد شد آثار سینمایی با رویکرد پدیدارشناسی و تحلیل هرمنوتیک برگزار گردد که امیدواریم از این منظر مباحث فلسفی عرفانی از چشم انداز هنر مورد مطالعه عمیق تری قرار گیرد.

parallax background

برای پرسش سوالات خود با ما تماس بگیرید

شماره تماس ما +61 (0) 3 8376 6284

یا


ارتباط با ما